#CYBERBULLING_HACKATHON

Gjenerata jonë ka novatorë. Shumë madje. Por ndërkohë që zgjidhim probleme të vjetra, përballemi me të reja. Një prej tyre është Cyber Bulling.

Për tu përballur me të Telekom Electronic Beats i fton të gjithë të ndajnë një ide: novatorë, stilistë, shkrimtarë, programues, tregtarë, këdo. Një ftesë e hapur për një Hackathon për një problem madhorë të kohës tonë.